Cách phát âm nangato

Từ ngẫu nhiên: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang