Cách phát âm ndama

trong:

Từ ngẫu nhiên: KĩrĩnyagaNgugi wa Thiong'oNgũgĩ wa Thiong’oMbũriarap Moi