Cách phát âm ndama

trong:

Từ ngẫu nhiên: GĩgĩkũyũJomo KenyattaKĩrĩnyagaNgugi wa Thiong'oNgũgĩ wa Thiong’o