Cách phát âm neeku ela telsu

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: పిల్లికంగారుకుందేలుకుక్కకుక్కపిల్ల