Từ: ngừng

Thêm vào: 20/01/2013 Đã nghe: 11 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: đánh bạc, bảo hiểm y tế, bẩm chất, đơn thuốc, bị trục xuất