Cách phát âm ngừng

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: bánh bòrất ngonHoatôirất