Cách phát âm ngarud

Từ ngẫu nhiên: aldawagyamanakagbalinamiananagtunged