Cách phát âm niflar

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: las cilhasl'iritlo vistonla parpélal'ussa