Cách phát âm niflar

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: la gautal'aurelhala bocala gargantal'uélh