Từ: Niju

Thêm vào: 10/08/2012

trong:

Từ ngẫu nhiên: Indra Nooyi