Từ: nipponico

Thêm vào: 08/06/2010 Đã nghe: 10 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: capello, irriflessivo, branca orsina, mannaggia, dervisci