Từ: Nipru

Thêm vào: 04/12/2012 Đã nghe: 9 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: îmbucătură, conjunctiv, Cosmin, vorbesc, ureadnic