Từ: nonagesimo

Thêm vào: 06/02/2010 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sans fermer l’œil