Từ: Olivier Naveau

Thêm vào: 30/03/2012 Đã nghe: 21 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ForvoNicolas SarkozyFrançois TruffautJean-Luc GodardClaude Chabrol