Từ: opéra bouffe

Thêm vào: 29/05/2009 Đã nghe: 229 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Emmanuel Le Roy Ladurie, indignité, le hamburger, la coupole, épicerie