Cách phát âm orogell

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Perroz-GiregbeuzParizlabourer-douarparkoù