Từ: osmio

Thêm vào: 03/09/2010 Đã nghe: 5 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: fusilli lunghi bucati, cucinare, Schiaparelli, Gabriele Muccino, inzeppamento