Từ: pâte feuilletée

Thêm vào: 06/02/2010 Đã nghe: 1.3K lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Guillaume Farel, costaud, boulghour, attrape-touristes, Dassault