Từ: pèl

Thêm vào: 10/09/2008 Đã nghe: 74 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: calcèmia