Từ: přibližovaly

Thêm vào: 21/07/2012 Đã nghe: 7 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: AnežkavyvoláváSNBvyzvednoutlétat