Từ: Panormus

Thêm vào: 14/11/2012 Đã nghe: 31 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Castra Vetera, De rerum natura, Venafrum, gentilium, hanc