Từ: papoter

Thêm vào: 05/12/2009 Đã nghe: 68 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: L'Avenue des Champs Elysées