Từ: parafina

Thêm vào: 26/10/2009 Đã nghe: 6 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: calourismoesquizotímicoSebastião Salgadointervalomanualmente