Từ: passage

Thêm vào: 21/01/2009 Đã nghe: 4.5K lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Bausch & Lombballetomaneservantpredicativecurry