Từ: Patache d'Aux

Thêm vào: 01/12/2012 Đã nghe: 102 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Beuttell, réinitialisations logicielles, coquin, l'esprit d'escalier, goéland