Từ: pet-de-nonne

Thêm vào: 12/01/2010 Đã nghe: 363 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Michel Riffaterre