Từ: Piero Meriggi

Thêm vào: 11/12/2012 Đã nghe: 16 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: opportunità, alpina, improbabilità, quattro, Federico Fellini