Từ: Pierre-Simon de Laplace

Thêm vào: 22/06/2011 Đã nghe: 412 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Villejuif — Louis AragonCourageuxretrouvaillesmixteexécrable