Từ: pionnier

Thêm vào: 19/08/2012 Đã nghe: 279 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: joyeuses fêtes, Givenchy, Mareuil-sur-Aÿ, Parmentier, d'Isigny