Từ: pistolino

Thêm vào: 20/02/2011 Đã nghe: 8 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Guglielmo Borsiere