Từ: polarizável

Thêm vào: 02/03/2011 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: cabeça de negro, amarra, lute, cartão, abração