Từ: potentialité

Thêm vào: 23/01/2010 Đã nghe: 3 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: intouchables, pays nantais, Olympe de Gouges, couronne, Cassandre