Từ: précisait

Thêm vào: 10/08/2010 Đã nghe: 7 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: béatification, fauteux, racine carrée, Crémant de Bourgogne, humilité