Cách phát âm precauție

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: utero-vaginalcauționarebinevoitoragiltu