Từ: precisare

Thêm vào: 17/08/2010 Đã nghe: 18 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Sabina Guzzanti