Từ: protectionnisme

Thêm vào: 22/03/2012 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: se serrer la ceinturetais-toi !Parisienemmenépeureuse