Từ: putativ

Thêm vào: 25/08/2012 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Blütenachse, Dienstag, Kagelmann, hunger, Bohrspannvorrichtung