Từ: quipped

Thêm vào: 11/10/2012 Đã nghe: 51 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ForvoGoogleYahooNikeHotmail