Từ: récupérée

Thêm vào: 18/08/2012 Đã nghe: 11 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: refaire, Gascogne, aller au tas, chenin blanc, novembre