Từ: résolvent

Thêm vào: 19/09/2013 Đã nghe: 18 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: charges de famille