Cách phát âm rétroprojecteur

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: enculéMontréaleauSociété GénéraleSerge Gainsbourg

Related words: rétrogradationrétrogradérétrograderétrograderrétropédalagerétropropulsionrétrospectifrétrospectionrétrospectiverétrospectivement