Từ: rattraperai

Thêm vào: 01/12/2008 Đã nghe: 103 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: joyeuses fêtes, Givenchy, Mareuil-sur-Aÿ, Parmentier, d'Isigny