Từ: reluquer

Thêm vào: 10/02/2010 Đã nghe: 22 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Joseph Louis Gay-LussacAnais Ninà proximité immédiateDufourBarneville-sur-Mer