Từ: Reverony

Thêm vào: 04/07/2013 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: le Parlement européen, Chantal Dupuy-Dunier, je ne sais quoi, Michel Chion, laissez-faire