Từ: Roy Walford

Thêm vào: 20/01/2013 Đã nghe: 14 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: affidavit, Spike Jonze, Hyatt, biomedical, Nottingham