Từ: Rune Brattsveen

Thêm vào: 04/12/2012

trong:

Từ ngẫu nhiên: Geir Zahllurte påSirilsnuteson-in-