Cách phát âm ruvara

trong:

Từ ngẫu nhiên: munwe최고(sn)tiripomukomahanzvadzi