Cách phát âm ryte ryti

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: principątaip (lt.)atplaukėviršijobaigtas (bdv. m.)