Từ: séparatrice

Thêm vào: 06/02/2012 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ForvoNicolas SarkozyFrançois TruffautJean-Luc GodardClaude Chabrol