Từ: s'affirmer

Thêm vào: 19/09/2013 Đã nghe: 12 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: malade