Từ: salatterninger

Thêm vào: 15/05/2010 Đã nghe: 8 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: fælde, betvivle, fortungevokal, Inge Ellegaard, nøjagtigt