Từ: Sanduba

Thêm vào: 31/01/2013 Đã nghe: 1 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Forvo, Ronaldo, idiota, Internet, saudade