Từ: sangagasut

Thêm vào: 22/10/2008 Đã nghe: 34 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ayus, aglako, arkos, agsalog, aglikaw